Bättre hälsa med egenvård av fötter

Testa din fothälsa med MyFoot Diabetes. Tar ca 5 min!

Baserat på dina svar får du information om egenvård, skoråd och dina riskfaktorer. Detta för att minimera risken för fotsår och bevara god fothälsa. Du kan spara resultatet till din e-post för att sen visa för din sjuksköterska eller läkare.
Kom ihåg, det är behörig personal som diagnostiserar dina fötter och självtestet ger enbart riktad information om eventuella riskfaktorer.


Det går tyvärr inte att göra testet just nu då hemsidan är under omarbete.